Zorgverzekering: veranderingen in 2019

Vanaf 12 november is alle informatie over de zorgverzekeringen 2019 bekend. Alle verzekerden hebben jaarlijks de kans om een nieuwe afweging te maken voor hun zorgverzekering. Huidpatiënten Nederland informeert u graag over de veranderingen in 2019 en geven een aantal tips om uw weg te vinden binnen de zorgverzekering.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering
Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan gezonder eten, meer bewegen en aan een blijvende aanpassing van het gedrag op deze terreinen. Een GLI-programma duurt 2 jaar en kent een behandelfase en een onderhoudsfase.

Zittend ziekenvervoer
De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 wordt alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moet ondergaan.

Oefentherapie bij COPD
Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Paracetamol, vitaminen en mineralen uit het basispakket
Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het basispakket.

Hoogte verplicht eigen risico
Het verplicht eigen risico in 2019 blijft € 385.

Financiële veranderingen
Een aantal wijzigingen raken uw portemonnee. Zoals aangegeven blijft het verplicht eigen risico in 2019 gelijk op € 385,- per jaar. Wel kunt u te maken krijgen met veranderingen in de zorgtoeslag. In 2019 stijgt de zorgtoeslag met maximaal € 192,- per jaar voor een meerpersoonshuishouden naar € 2.304,- per jaar. Voor een eenpersoonshuishouden stijgt de zorgtoeslag met maximaal € 48,- naar € 1.188,-. Lees hier meer over de zorgtoeslag.

Zorgverzekeringspremie
Een deel van de zorgverzekeringspremie loopt via uw loon, uitkering of pensioen. Deze procentuele premie voor werknemers stijgt naar 6,95%. Die voor ondernemers/gepensioneerden stijgt naar 5,70%. Daarnaast betaalt u een vaste premie aan zorgverzekeraars die zij zelf vaststellen en dus per verzekeraar kan verschillen. 
Welke bedragen voor u in 2019 gelden hangt dus af van uw huidige en toekomstige zorgverzekering.

Basisverzekering

 • De basisverzekering kent een verzekeringsplicht voor de verzekerde en een acceptatieplicht voor de zorgverzekeraar
 • Zie ook: https://www.zorgwijzer.nl/zorgpremie
 • Alle ‘medisch noodzakelijke’ zorg
 • Maar niet alles en voor iedereen
 • Voldoen aan stand ‘wetenschap en praktijk’
 • Wel verschillen mogelijk
  • Type polis (natura – budget – restitutie – combinatie)
  • Gecontracteerde instellingen en hulpverleners
  • Aard en omvang (medicijnen, hulpmiddelen)
  • Voorwaarden (toestemming – machtiging)

Aanvullende verzekering

 • De aanvullende verzekering kent geen verzekeringsplicht voor de verzekerde en ook geen acceptatieplicht voor de zorgverzekeraar
 • Medische acceptatie bij uitgebreide aanvullende verzekeringen 
 en tandartsverzekeringen (ongeveer helft zorgverzekeraars)
 • Er kunnen ‘wachttijden’ zijn voordat een vergoeding mogelijk is
 • Afsluiten aanvullende verzekering soms alleen in combinatie met basisverzekering
 • Gezinsdekking: voor kinderen bepaalde aanvullende verzekeringen alleen als (1 van de) ouders die ook heeft

Grote variatie polissen en vergoedingen voor huidpatiënten

 • Niet alle zorgverzekeraars bieden deze
 • Niet alle relevante vergoedingen zitten in alle aanvullende verzekeringen
 • Hoogte en voorwaarden verschillen per polis
 • Premie 2019 veelal t.o.v. 2018 gestegen zonder dat de specifieke vergoedingen voor huid- en haarpatiënten zijn verhoogd
 • Soms erg beperkte dekking t.o.v. premie, dan is het de vraag of het zinvol is om apart te verzekeren (vanuit chronisch huid- en haarpatiënt bezien, rest dekking mogelijk wel relevant)

Camouflagetherapie: overzicht vergoedingen
Laserontharing: overzicht vergoedingen
Acnetherapie: overzicht vergoedingen
Lidmaatschap patiëntenvereniging: overzicht vergoedingen
Verbandmiddelen: overzicht vergoedingen

Polisvoorwaarden
Als u kiest voor een andere zorgverzekering, vergelijk dan vooraf uw huidige poliswaarden met de voorwaarden van uw nieuwe verzekering. U vindt de polisvoorwaarden op de website van uw zorgverzekeraar.

Dit bericht is afkomstig van Huidpatiënten Nederland. Op huidnederland.nl vindt u meer informatie.

Onze Partners