Mini-symposium ‘Kwaliteit van leven bij huidpatiënten’

Wat betekent een huidaandoening voor je levenskwaliteit? Wat zijn de fysieke, psychische en sociale gevolgen? Dat is waar het in het mini-symposium ‘Kwaliteit van leven bij huidpatiënten’ om draait. Tijdens het mini-symposium vertellen huidpatiënten hun verhaal. Er wordt gedebatteerd over wat die patiëntervaringen betekenen voor de huidzorg. En er wordt gepresenteerd door middel van welke verbeteringen huidzorg mogelijk kan leiden naar een hogere kwaliteit van leven. Er zijn verhalen van patiënten en zorgverleners in de Speakers corner gevolgd door een debat. Bedrijven presenteren oplossingen ter verbetering van kwaliteit van leven bij huidpatiënten in de Expo ruimte. En onderzoekers presenteren hun bevindingen ten aanzien van het verbeteren van huidzorg.

De aandoeningen waar de Haagse Hogeschool zicht dit jaar op richt zijn onder andere Alopecia, Hydradenitis suppurativa, Lymfoedeem, Lipoedeem en Obesitas. Bent u geïnteresseerd in deze aandoeningen of in kwaliteit van leven bij huidpatiënten in het algemeen, dan bent u van harte welkom op ons symposium. U kunt aanmelden via het aanmeldformulier voor bezoekers of, indien u een bijdrage aan het symposium wilt leveren, via het aanmeldformulier voor bijdragers aan het symposium.

Datum
18 januari 2019

Tijd
9:00 – 17:00

Adres
De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

 

 

 

Onze Partners