Licht en laser nog geen voorbehouden handeling

Eerder informeerde wij over de stand van zaken rondom de regulering van licht- en laserbehandelingen in navolging op de reactie van minister Van Ark (VWS) op het briefadvies van de RVS.

Ondank hevige kritiek op het RVS rapport, kritische vragen en stevige lobby aan
minister Van Ark om haar advies te heroverwegen is het advies om licht- en laserbehandelingen op dit moment nog niet te reguleren middels voorbehouden handeling overgenomen door de Kamer.

Aanleiding en besluit
In 2013 heeft toenmalige Minister van Volksgezondheid, Schippers, in een pakket van maatregelen om te komen tot veiligere cosmetische zorg gesteld IPL- en laser behandelingen te willen gaan reguleren. Sinds die periode heeft de NVH op verzoek van VWS meegewerkt om hier op voor te bereiden. In de afgelopen zeven jaar zijn voorbereidingen getroffen voor het overhevelen van de huidtherapeuten van art. 34 naar art. 3 Wet BIG. Zo zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd die de aanpassing onderbouwen en is de deeltijdopleiding huidtherapie vormgegeven en gestart.

Echter zijn er in die periode ook grote vraagstukken gekomen over de houdbaarheid van de huidige vorm van de Wet BIG en hoe om te gaan met bijvoorbeeld de borging van technologische ontwikkelingen. Deze vraagstukken hebben enerzijds voor vertraging maar uiteindelijk ook voor een andere uitkomst van het door VWS ingezette beleid gezorgd. Het is duidelijk dat de NVH dit uitermate jammer vindt.

Binnen het vraagstuk of de licht- en laserbehandelingen ook daadwerkelijk risicovolle handelingen zijn lopen de meningen nog steeds uiteen. Casussen uit het werkveld geven aan dat er nog steeds ongewenste complicaties optreden door onvakkundige uitvoering, maar meldingen van cliënten bij IGJ blijven uit. Gezien het uitblijven van dergelijke meldingen, wat momenteel voor VWS zwaar weegt in de beoordeling van risicovolheid, is er besloten om op dit moment niet over te gaan tot reguleren van licht- en laserbehandelingen.

Ontwikkelingen binnen de sector
De ontwikkelingen binnen de cosmetische sector hebben gelukkig in deze periode niet stil gestaan. Zo is een kwaliteitskader cosmetische zorg ontwikkeld met de beroepsgroepen binnen de cosmetische zorg die vallen onder de reikwijdte van de Wet BIG. Een verstevigde samenwerking met medisch specialisten waaronder de dermatologen. Ook heeft de ANBOS een kwaliteitsregister ontwikkeld om meer transparantie te kunnen geven in gediplomeerde en gespecialiseerde schoonheidsspecialisten. Positieve ontwikkelingen die er voor zorgen dat de beroepen binnen de sector er alles aan doen om er voor te zorgen dat de consument de weg naar gediplomeerde behandelaren kan vinden.

Echter betekent het niet reguleren dat er nog steeds geen oplossing wordt geboden voor het zogenoemde ‘grijze gebied’. Er is daarmee nog steeds onvoldoende wet- en regelgeving over wie welke behandelingen mag uitvoeren en bijvoorbeeld licht- en laserapparatuur mag bedienen. Daarmee wordt nog steeds niet de kwaliteit en veiligheid geboden die de consument verdient.

De toekomst
De NVH ziet ondanks deze omslag bij VWS de toekomst positief tegemoet. Er is goed contact tussen de partijen binnen de sector en daar is de missie helder: de consument moet kunnen rekenen op veilige en kwalitatief goede schoonheidsbehandelingen en cosmetische zorg. Met alle betrokken overheidspartijen, beroepsverenigingen en brancheorganisaties zullen we de misstanden in kaart krijgen en komen tot een oplossing voor het ‘grijze gebied’ en ongediplomeerd en onbekwaam handelen.

 

Overweeg je een licht- of laserbehandeling, bekijk dan deze checklist

Onze Partners