Direct naar de huidtherapeut, zonder verwijzing!

Vermoedt u een huidprobleem, of heeft u vragen of klachten over de huid? Voortaan kunt u direct terecht bij de huidtherapeut. Professionele, paramedische huidzorg is nu voor iedereen direct toegankelijk. U heeft niet langer een verwijzing van een arts of specialist nodig.

Als zorgconsument bent u in staat om zelf uw zorgverlener te kiezen. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid besloten om bijna alle paramedische beroepen direct toegankelijk te maken. Dat geldt ook voor huidtherapeuten. Zij zijn nu bevoegd om patiënten direct in behandeling te nemen, zonder dat daarvoor een verwijzing van een arts of specialist nodig is. Dit alles onder de noemer Directe Toegang Huidtherapie (DTH).

Snellere start behandeling

Heeft u vragen over de huid of heeft u klachten? U kunt zich direct bij de huidtherapeut melden. Dat biedt voordelen, want de huidtherapeut is dé paramedicus met een uitgebreide, specifieke kennis over de huid. Wanneer u een huidprobleem vermoedt, kan de huidtherapeut u snel duidelijkheid verschaffen. Als de huidtherapeut vaststelt dat behandeling nodig is, kan deze snel starten. Meestal kan de huidtherapeut zelf de behandeling uitvoeren. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de huidtherapeut u alsnog adviseren om naar de huisarts te gaan.

Deskundig en geschoold

Wanneer u de huidtherapeut bezoekt, krijgt u deskundig advies. Naast hun beroepsmatige deskundigheid zijn de huidtherapeuten extra geschoold in verband met de Directe Toegang Huidtherapie. Zij weten hoe ze te werk moeten gaan, ook als u niet eerst bij uw huisarts bent geweest. Aan de hand van een screening bepaalt de huidtherapeut of u in aanmerking komt voor een huidtherapeutische behandeling.

Niet iedereen mag zich zomaar huidtherapeut noemen, want het is een beschermde titel. Huidtherapeuten zijn HBO-gediplomeerden, die voldoen aan wettelijk vastgelegde opleidings- en deskundigheidseisen. De huidtherapeut weet raad met een breed scala aan huidaandoeningen. Een keuze voor de huidtherapeut is een keuze voor een professionele en adequate behandeling.

Aanmelding en vergoeding

Wilt u naar de huidtherapeut? U kunt zich direct aanmelden bij een huidtherapeut in uw omgeving. Kijk in dit overzicht welke huidtherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Ook zorgverzekeraars zien de voordelen van direct toegankelijke huidtherapie. Zij vergoeden de meeste behandelingen vanuit het aanvullende pakket. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar naar de geldende voorwaarden.