Kwaliteit van de zorg

Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg is belangrijk, u als patient/consument moet de mogelijkheden om uw eigen behandelaar te kiezen. Echter hoe maakt u deze keuze? Bij wie kunt u het beste terecht? U wilt immers weten bij wie u in de stoel ligt en of die behandelaar de juiste opleiding en ervaring heeft. Daarvoor heeft u meer inzicht nodig in de kwaliteit van de behandelaar.

Opleiding tot huidtherapeut

De opleiding tot huidtherapeut is wettelijk erkend en daarmee is de titel huidtherapeut wettelijk beschermd en opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG, artikel 34). Daarbij geldt voor huidtherapeuten de kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wie de Hbo-opleiding Huidtherapie heeft afgerond en daarmee het bachelors diploma huidtherapie heeft behaald voldoet daarmee aan de opleidingseisen die de wet aan een huidtherapeut stelt en de huidtherapeut bevoegd maakt om om het vak uit te mogen oefenen en zelfstandig patiënten te mogen behandelen.

Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Naast deze bevoegdheid is het noodzakelijk om de kwaliteit doorlopend te kunnen waarborgen. Voor de huidtherapeut geldt daarom een kwaliteitsregistratie bij in het KP. Een huidtherapeut kan enkel in het register ingeschreven worden en ingeschreven blijven indien hij/zij aan alle kwaliteitscriteria voldoet. Dit houd onder anderen in dat men moet voldoen aan de werkervaringsuren eis, bij- en nascholing volgen en overige deskundigheidsbevordering zoals het deelnemen aan intercollegiaal overleg, klantervaringsonderzoek en andere kwaliteitsonderdelen.

Dit is geen eenmalige registratie maar een doorlopende cyclus van 5 jaar waarbij de huidtherapeut aantoonbaar aan de criteria zal moeten voldoen. De eis van kwaliteitsregistratie in het KP en het, als lid van de NVH moeten voldoen aan de door de beroepsvereniging opgestelde richtlijnen, betekend meer veiligheid en kwaliteit voor u als patiënt/consument.

Zoekwijzer ‘Vind een huidtherapeut’

Via de zoekwijzer ‘Vind een huidtherapeut’ bij u in de buurt komt u alleen uit bij huid- en oedeemtherapeuten die lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici.