Maand: mei 2015

Libelle Zomerweek 2015 ‘Check je vlekje’

Dit jaar vindt de Libelle Zomerweek weer plaats van 18 t/m 24 mei 2015, waar de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten dit jaar ook weer staat met een mooie stand. Bezoekers kunnen bij de huidtherapeuten hun vlekjes en plekjes laten checken en terecht met allerlei vragen over huidproblemen en huidtherapie. Tot nu toe hebben al veel mensen onze stand bezocht en hebben wij velen van hen advies verstrekt over huidproblemen, uitgelegd wat de huidtherapeut voor hen kan betekenen en zo nodig doorverwezen naar een huisarts of specialist.
Komende dagen zullen wij ook nog van de partij zijn op de Libelle Zomerweek. En het belooft ook nog eens mooier weer te worden, na een regenachtig begin van de week. Wij zouden het bijzonder vinden u te ontmoeten in onze stand.
Graag tot ziens in Almere!

PERSBERICHT NVDV

Utrecht 12 mei 2015 – Dermatologen luiden de noodklok voor het gebruik van zonnebanken. Onderzoek toont aan dat mensen die gebruik maken van de zonnebank een sterk verhoogd risico hebben op huidkanker. De gevaren van het ‘zonnen’ onder een zonnebank worden stelselmatig onderschat. Naarmate men vaker en op jongere leeftijd gebruik maakt van de zonnebank, neemt het risico op huidkanker toe. Om de toenemende huidkankerepidemie in te tomen, eist de beroepsvereniging van dermatologen (NVDV) een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Daarnaast pleit de NVDV voor een scherpere en actieve controle, gekoppeld aan sancties in de zonnebankbranche. Doel is om met het verbod en verplichte informatievoorziening de risico’s op huidkanker te beperken. Deze oproep volgt op de publicatie van een studie naar het risico op huidkanker door het gebruik van de zonnebank in het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie, dat deze week is verschenen.

In twintig jaar tijd is het aantal mensen dat voor het eerst de diagnose huidkanker krijgt in ons land meer dan verdrievoudigd: van 17.000 naar bijna 53.000 personen per jaar in 2014. Er is dan ook sprake van een heuse huidkankerepidemie: nog steeds stijgt het aantal (nieuwe) patiënten jaarlijks met 6 tot 9 procent. Nederlands onderzoek van TNO schat dat het gebruik van de zonnebank mogelijk heeft geleid tot 2.000 extra plaveiselcelcarcinomen en 400 melanomen (vormen van huidkanker) over een periode van één jaar. Deze vorm van overmatig zongedrag leidt zo mogelijk ook tot circa 80 extra sterfgevallen aan huidkanker per jaar. Het exacte aantal nieuwe gevallen van huidkanker louter ten gevolge van zonnebankgebruik is lastig vast te stellen, omdat mensen die gebruik maken van de zonnebank, ook vaak buiten overmatig zonnen. Desalniettemin illustreren deze cijfers wel het gevaar van overmatig en ongecontroleerd zonnebankgebruik.

Einde aan schoonheidsideaal
Prof. dr. Tamar Nijsten, verbonden aan het Erasmus MC en één van de auteurs van de studie: “Er is geen twijfel dat zonnebanken bijdragen aan een verhoogd risico op huidkanker. Vooral als we het effect van zonnen buiten en onder de zonnebank bij elkaar optellen. Het hebben van een gebruinde huid moet men in de Nederlandse samenleving niet langer zien als een schoonheidsideaal. Vooral veel jongeren zijn niet op de hoogte van de risico’s van zonnebanken.” Op 30 mei aanstaande organiseert de NVDV de Nationale Huidkankerdag, in samenwerking met onder andere KWF Kankerbestrijding. Naast huidcontroles besteden dermatologen extra aandacht aan het nut van zelfcontrole, preventie en voorlichting om de huid te beschermen.

Risico van zonnebanken
De bekendste risicofactor voor het ontstaan van huidkanker is blootstelling aan UV-straling. Zonnebanken maken gebruik van UV-A licht. UV-A penetreert diep in de huid, verbrijzelt de lederhuid en veroorzaakt DNA-schade met huidveroudering en huidkanker als gevolg. De risico’s hierop nemen toe naarmate men vaker gebruik maakt van de zonnebank. En dat terwijl zonnebankgebruikers in Nederland gemiddeld één keer per maand een zonnecentrum bezoeken. Naar schatting zijn er 2.950 zonnepunten in Nederland, waarvan 450 professionele zonnestudio’s en 2.500 zonnepunten bij ondernemers die het zonnen niet als kernactiviteit hebben (zoals fitnesscentra en zwembaden). Het aantal zonnebanken in particulier bezit is volledig onbekend.

Regelgeving en controle
Het gebruik van zonnebanken is voor mensen jonger dan 18 jaar al verboden. Tot 2012 bestond actief toezicht hierop, met naleving van 85 procent als resultaat. In 2013 werd dit vervangen door reactief toezicht: het aantal jongeren dat geweigerd werd, daalde naar 24 procent. Uit Europees onderzoek blijkt dat in Nederland 40 procent van de zonnestudio’s geen of onvoldoende advies geeft en de klant niet voldoende informeert over de risico’s. “Een maatschappelijk debat over de schadelijke gevolgen van overmatig zongedrag zou er toe moeten leiden, dat we een te bruin kleurtje door de zon niet meer associëren met vitaliteit en sexy”, stelt Nijsten. “Daarnaast moet er een actieve controle komen op de naleving van het wettelijk kader: de toegangsbeperking voor jongeren. Ook de verplichte informatievoorziening moet streng worden nageleefd om het risico op huidkanker te beperken.”

De NVDV pleit verder voor een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Eerder is in Brazilië en Australië zelfs een verbod op commerciële zonnebankstudio’s ingevoerd. Nijsten: “Zonnebanken verhogen het risico op het krijgen van alle vormen van huidkanker: basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom. Een verbod is daarom uiteindelijk niet te vermijden.”

Met dank aan de NVDV

Persbericht Nationale Huidkankerdag 2015

Utrecht, 20 april 2015

Record aantal dermatologen doet mee om huidkanker vroegtijdig op te sporen Laat je huid checken tijdens de 3e Nationale Huidkankerdag op 30 mei   Een record aantal dermatologen en klinieken doet mee aan de 3e Nationale Huidkankerdag op zaterdag 30 mei aanstaande. Tijdens de Huidkankerdag kunnen mensen gratis hun huid laten controleren op eventuele verdachte plekjes door ruim 200 dermatologen. Dit kan in meer dan honderd deelnemende ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra door heel Nederland. Thema van de dag is: ‘Je huid beschermt jou, bescherm jij je huid?’. Wie zijn huid wil laten checken, moet zich vooraf inschrijven via de website www.huidkankerdag.nl. Dit kan van 20 april tot en met 25 mei. Op de website staan alle deelnemende klinieken vermeld. Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker en het aantal patiënten neemt nog steeds toe. Naast het opsporen van huidkanker wordt er daarom ook veel aandacht besteed aan preventie en voorlichting.  

De noodzaak van de Huidkankerdag wordt bevestigd door het sterk toenemend aantal mensen met huidkanker. In tien jaar tijd is het aantal mensen dat voor het eerst de diagnose huidkanker krijgt verdrievoudigd van 15.000 naar meer dan 45.000 personen per jaar. Vooral onder 60-plussers is het sterftecijfer door deze ziekte gestegen. Door hun leeftijd zijn zij langer blootgesteld aan de schadelijke UV stralen van de zon. Bovendien waren er in hun jeugd geen voorlichtingscampagnes over de gevaren van zonlicht. Dermatoloog dr. Jorrit Terra, één van de organisatoren van de 3e Nationale Huidkankerdag: “Het is essentieel om je vanaf jonge leeftijd goed te beschermen tegen de zon, elke keer dat je verbrandt is er één te veel. In de meeste gevallen komt de schade die in jongere jaren is opgelopen op latere leeftijd tot uiting.” Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ons land er in vergelijking met andere Europese landen niet goed voor staat. Nederland staat op de tweede plek als het gaat om sterfte aan melanoom. Alleen in Slovenië sterven meer mensen aan deze ziekte. In 2000 overleden in Nederland 470 patiënten aan de ziekte, nu zijn het er jaarlijks ongeveer duizend. Tijdens de Huidkankerdag van 2014 werden 70 melanomen opgespoord.  

Vroege opsporing Vroege opsporing en behandeling van huidkanker is belangrijk. “Vroege herkenning geeft de grootste kans op genezing. Het is dan ook een goede zaak dat we mensen stimuleren regelmatig hun huid te controleren om zo huidkanker in een vroeg stadium te ontdekken”, stelt dr. Jorrit Terra. “Daarnaast zijn bewustwording en preventie belangrijke doelstellingen. We kunnen niet genoeg blijven hameren op de noodzaak van een goede bescherming van de huid tijdens zonnen, recreëren, sporten of werken. Zon is goed voor een mens, maar men moet er wel verstandig mee omgaan. Hoe lichter je huidtype, hoe sneller je verbrandt, en hoe hoger het risico op huidkanker.” De organisatie van de Huidkankerdag is in handen van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) in samenwerking met onder andere KWF Kankerbestrijding, huidtherapeuten, de Stichting Melanoom en Huidpatiënten Nederland.

===================================================================

De Nationale Huidkankerdag is een gezamenlijke activiteit van: de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, Huidpatiënten Nederland, Stichting Melanoom, La Roche-Posay, LEO Pharma en Roche Nederland.   

Onze Partners