12 mei Landelijke ‘Bescherm je huid dag’ in Amphia Ziekenhuis

Op zaterdag 12 mei 2012 organiseert de afdeling Dermatologie van het Amphia Ziekenhuis een informatiemiddag over de huid. Deze dag is door onder andere het Huidfonds, De Stichting Melanoom en De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) uitgeroepen tot de landelijke ‘Bescherm je huid dag’. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze voorlichtingsmiddag in Amphia aanmelden via dev.beschermjehuid.com.

Tussen 12.00 en 15.30 uur staat zaterdag 12 mei op locatie Molengracht een team van de afdeling Dermatologie klaar in het Amphia Ziekenhuis om informatie en tips te geven over het beschermen én controleren van de huid.
Tijdens de informatiemiddag worden er geen consulten gegeven. Bezoekers kunnen die dag wel vragen stellen over eventuele verdachte plekjes op de huid. Aanmelden voor deze open dag is verplicht en kan op dev.beschermjehuid.com of via dev.amphia.nl.

Toename huidkanker
Uit de cijfers van de KWF Kankerbestrijding blijkt dat de groep mensen met huidkanker in Nederland schrikbarend toeneemt. Tussen 2001 en 2011 steeg het aantal mensen met de diagnose huidkanker van ongeveer 15.000 naar bijna 40.000. Naar verwachting komen er in 2020 jaarlijks 70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij. Dit komt onder meer omdat veel mensen huidtype I of II hebben en omdat mensen steeds vaker naar zonnige bestemmingen op vakantie gaan. Bovendien smeren Nederlanders zich in met betrekkelijk lage factoren en liggen graag de hele dag in de zon. Verder zijn mensen niet gewend om de huid zelf of door een dermatoloog te laten controleren.

Voorkomen huidkanker
Epidemiologen voorspellen dat 1 op de 6 Nederlanders een vorm van huidkanker krijgt. Voor alle vormen van huidkanker geldt: Hoe eerder men een verdacht plekje ontdekt, hoe groter de kans om huidkanker te voorkomen en op tijd te behandelen. Het doel van de landelijke ‘Bescherm je huid dag’ is daarom tweeledig; enerzijds het bewust maken van de gevaren van de zon en anderzijds mensen attenderen op het belang van regelmatige huidcontrole.

App ‘Huidmonitor’
De samenwerkende organisaties die de landelijke huiddag organiseren willen ervoor zorgen dat huidkanker minder vaak voorkomt en eerder wordt herkend. De Stichting Melanoom heeft nu een app ontwikkeld om vlekjes en plekjes op je huid te checken. Deze Huidmonitor is gratis te downloaden via de App Store en de Google Play Store.

Voor meer informatie: http://dev.beschermjehuid.comen dev.amphia.nl
Bron: amphia.nl