Week van de Huidtherapie: Succesverhaal Ilona Kling en Irene Kusters

Zelfmanagement: samen kom je verder dan alleen

 

D it jaar (2017) staat ‘positieve gezondheid’ centraal bij de huidtherapeuten.

E en onderwerp wat ons, Huidgericht, aanspreekt en aansluit bij onze werkwijze.

 

W at kan iemand nog zelf? We houden ons scherp door deze vraag continue terug te laten komen tijdens behandelingen.

E n dat is bij iedereen anders want ‘iedere huid omhult een uniek mens’.

E rg belangrijk is een goede samenwerking tussen patiënt en therapeut.

K ort maar krachtig: “samen kom je verder dan alleen”.

 

V oorbeeld uit de praktijk:

A cne is een veelvoorkomend probleem. Er heerst veel onduidelijkheid over een juiste aanpak. Maar wat soms wordt vergeten:

N aast een geschikte therapie is ook thuisverzorging van belang. “Want ondanks dat jij netjes controle-afspraken bij de tandarts plant, poets jij toch ook iedere dag je tanden?”

 

D eze gedachtegang voeren we zoveel mogelijk door tijdens ons werk als huidtherapeut.

E chter is zelfmanagement altijd een lastige zoektocht van therapeut en patiënt wat tijd en vertrouwen vraagt.

 

H oeverre is de patiënt in staat tot zelf handelen?

U it welke kwesties bestaat het probleem?

I ndirect ben je tijdens deze zoektocht naar zelfmanagement aan het samenwerken en creëer je een fijne, vertrouwde omgeving.

D eze aangename sfeer blijkt positief te werken op het behandelresultaat.

T herapie en begeleiding is nooit hetzelfde.

H et advies van ons aan iedereen: Blijf creatief!

E chter zal het niet meevallen, maar geef nooit op en blijf positief.

R icht je op wat je wilt bereiken, en niet op wat niet lukt.

A lle beetjes helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

P artners, mantelzorgers, familie en dergelijke kunnen ook helpen.

I  n eerste instantie heeft eerlijkheid en gericht handelen Huidgericht als praktijk laten groeien.

E cht, het wordt gewaardeerd door patiënt, collega huidtherapeuten, huisartsen en andere disciplines!

 

Ilona Kling & Irene Kusters

Huidgericht – Praktijk voor huid- oedeem en lasertherapie

Onze Partners