Het hoe en wat over de vergoedingen voor huid- en oedeemtherapie

Lees verder

Vergoedingen

Is een verwijsbrief nodig?

U kunt uit eigen beweging een afspraak maken bij de huidtherapeut, daar is geen verwijzing voor nodig. Een paramedicus zonder verwijzing bezoeken heet directe toegang. Sinds 2011 is

Meer informatie

Wat is het eigen risico?

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van zorg die valt onder de basisverzekering, komt het eigen risico in beeld. Het verplicht eigen risico is door de overheid bepaald, verreweg de meeste

Meer informatie

Wat kost huidtherapie?

Huidtherapie wordt deels vergoed uit de basisverzekering en het aanvullende pakket. De vergoedingen verschillen sterk per verzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of de

Meer informatie

Basis- en aanvullende verzekering

De basisverzekering is een wettelijk verplichte ziektekostenverzekering. Deze geldt voor iedereen die in Nederland woont en voor mensen die in Nederland werken maar er niet

Meer informatie

Natura-, restitutie- of mixpolis?

De verschillende zorgverzekeraars bieden verschillende zorgverzekeringen aan. U kunt zich op verschillende manieren verzekeren, het is belangrijk dit goed in de gaten te houden bij het

Meer informatie