Geen verwijzing nodig

Sinds 2011 heeft u directe toegang tot een huidtherapeut; dit houdt in dat u geen verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig heeft, tenzij uw zorgverzekeraar daarom vraagt. Wanneer u zich zonder verwijzing tot een huidtherapeut wendt, zal de algemene anamnese (het intakegesprek) worden uitgebreid met een screening waarin uw huid onderzocht wordt. Indien nodig, zal u naar de huisarts of een medisch specialist verwezen worden.


Vergoedingen checken bij zorgverzekeraar

Behandelingen kunnen in aanmerking komen voor (gedeelte) vergoeding door de zorgverzekeraar, dit is echter afhankelijk van de voorwaarden van uw basis- en aanvullende zorgverzekering, de indicatie en de soort en duur van de behandeling(en).

Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen of u recht hebt op vergoeding en zo ja, welke kosten er in uw polis gedekt zijn. Een algemeen overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar vindt u hieronder.


 

Agis
Amicon
Anderzorg
Avero Achmea
Azivo
Bewuzt
CZ
Delta lloyd
DSW
FBTO
De Friesland
Groene land Achmea
Instituut Zorgverzekeringen Ambtenaren (IZA)
Menzis
Nuts (ziekenfonds Delta Lloyd)
NVS
Ohra
ONVZ
PNO
PWZ-Achmea
Rijnmond
Salland zorgverzekeringen
Trias
United Consumers
Unive
VGZ
Zilveren Kruis Achmea
Zorg en Zekerheid