De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging. De NVH behartigt de belangen van aangesloten huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid en organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden. De NVH is aangesloten bijĀ het Paramedisch Platform Nederland (PPN). Daarnaast is de NVH vertegenwoordigd in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici.


Kwaliteitsregister Paramedici

Het beroep van huidtherapeut valt onder de wet BIG. Een huidtherapeut die voldoet aan de opleidingseisen conform artikel 34 uit deze wet, kan worden opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Elke vijf jaar wordt gecontroleerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Als de kennis en ervaring overeenkomen met de gestelde eisen vanuit de beroepsgroep, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.