De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging. De NVH behartigt de belangen van de aangesloten huidtherapeuten in Nederland


Wat doet de NVH voor huidtherapeuten?

De NVH versterkt de positie van de huidtherapeut in Nederland

De NVH positioneert en profileert huidtherapie en huidtherapeuten op positieve wijze bij beleidsmakers, beslissers, (potentiële) patiënten, huisartsen en medisch specialisten. De NVH levert een inhoudelijke bijdrage aan de maatschappelijke discussie over gezondheidszorg en maakt waar nodig een vuist. De NVH is een heldere en toegankelijke gesprekspartner voor patiëntenverenigingen.

De NVH stimuleert de kwaliteit van uw beroepsuitoefening

De NVH biedt u praktisch advies over de uitoefening van uw vak en zorgt voor de ontwikkeling van methodieken, gedragscodes, protocollen en richtlijnen. De NVH behartigt uw belangen bij het Kwaliteitsregister Paramedici en diverse instanties en organisaties. De NVH organiseert bijeenkomsten die bijdragen aan uw vakbekwaamheid. Zo is er jaarlijks een interessante nascholingsdag en zijn er diverse activiteiten in kwaliteitskringen.

De NVH helpt u om uw beroep inhoudelijk verder te ontwikkelen

De NVH stimuleert de verdere ontwikkeling van het vak van huidtherapeut door het aanbieden van onder andere studieopdrachten.

De NVH vertegenwoordigt uw belangen

De NVH adviseert zorgverzekeraars over redelijke vergoedingen en over de kostenstructuur binnen huidtherapie. Zo legt de NVH een basis voor goede contractafspraken tussen verzekeraars en huidtherapeuten.


Wat levert het NVH-lidmaatschap u op?

 • U ontvangt een digitale nieuwsbericht, het E-Nieuws;
 • Twee maal per jaar is er een Algemene Leden Vergadering;
 • U kunt deelnemen aan kwaliteitskringbijeenkomsten: informatieve en interactieve bijeenkomsten met uiteenlopende onderwerpen op het gebied van uw beroep;
 • U kunt vakkennis opdoen en kennis delen via bijeenkomsten, zoals de jaarlijkse NVH nascholingsdag;
 • U vindt veel actuele informatie en activiteiten op het afgeschermde ledendeel van de website;
 • Op de NVH website zijn uw praktijkgegevens te vinden;
 • U kunt gebruik maken van serviceproducten van de NVH zoals verschillende patiëntenfolders, een folder voor de verwijzer, een praktijknaambord, een NVH e-mailadres en tekst & vormgeving van standaard advertenties;
 • U kunt gebruik maken van de klachtenregeling voor huidtherapeuten in vrije vestiging;
 • U bouwt contacten met collega’s op;
 • U kunt profiteren van de collectieve inkoop van scholingen;
 • U hebt de mogelijkheid tot aanmelding bij het klantwaarderingssysteem;
 • U hebt de mogelijkheid tot aanmelding bij het Kwaliteitsregister Paramedici;
 • Lidmaatschap vakblad Heel de Huid.

Wat doet de NVH voor aspirant-leden?

 • Voor eerstejaars studenten is het aspirant-lidmaatschap gedurende het eerste jaar gratis.
 • U kunt gratis deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering;
 • U hebt de mogelijkheid om kwaliteitskringbijeenkomsten te bezoeken;
 • U ontvangt iedere maand een digitale nieuwsbericht, het E-nieuws;
 • U vindt veel actuele informatie en activiteiten op het afgeschermde ledendeel van de website;
 • U hebt de mogelijkheid om met andere aspirant-leden een speciale studentencommissie te starten die zich gaat bezighouden met dienstverlening voor en door studenten en het opzetten van speciale activiteiten voor aspirant-leden;
 • U wordt, nadat u de opleiding Huidtherapie succesvol heeft afgerond, uitgenodigd voor een startersbijeenkomst en ontvangt een starterspakket. In het starterspakket zijn kennis en ervaringen van bestaande huidtherapeuten gebundeld; het is een praktische handleiding voor startende huidtherapeuten.

Wat kost een lidmaatschap? (prijspeil 2014)

Gewone leden € 550,-
Leden eerste jaar na afstuderen € 275,-
Aspirant-leden € 55,-

– Eerstejaars studenten HBO Huidtherapie gratis lidmaatschap gedurende het 1e studiejaar.


Hoe kunt u lid worden van onze vereniging?

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een verenigingsjaar en kan ingaan per1 januari of 1 juli; we verwijzen u graag naar het contributiereglement voor de overige voorwaarden.

Om u als lid aan te melden bij de NVH kunt u hieronder een aanmeldingsformulier en een machtigingsformulier downloaden. U kunt het aanmeldingsformulier ingevuld retourneren aan het Secretariaat NVH, Postbus 220, 6900 AE, Zevenaar of e-mailen naar info@huidtherapie.nl

Voor een lidmaatschap bij de NVH hebben wij een kopie van uw getuigschrift (afgestudeerd huidtherapeut) nodig of een kopie van uw collegekaart (aspirant-lid of gratis lidmaatschap)


Aanmeldingsformulier lidmaatschap Download
Aanmeldingsformulier aspirant-lidmaatschap Download
Contributieregeling als bedoeld in artikel 5 en 6 van de statuten,
het huishoudelijke reglement artikel 5 tot en met 12, alsmede de betalingsvoorwaarden van de NVH
Download
Statuten NVH Download
Huishoudelijk reglement Download