Categorie: Nieuws

Zorgverzekering: veranderingen in 2019

Vanaf 12 november is alle informatie over de zorgverzekeringen 2019 bekend. Alle verzekerden hebben jaarlijks de kans om een nieuwe afweging te maken voor hun zorgverzekering. Huidpatiënten Nederland informeert u graag over de veranderingen in 2019 en geven een aantal tips om uw weg te vinden binnen de zorgverzekering.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering
Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan gezonder eten, meer bewegen en aan een blijvende aanpassing van het gedrag op deze terreinen. Een GLI-programma duurt 2 jaar en kent een behandelfase en een onderhoudsfase.

Zittend ziekenvervoer
De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 wordt alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moet ondergaan.

Oefentherapie bij COPD
Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Paracetamol, vitaminen en mineralen uit het basispakket
Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het basispakket.

Hoogte verplicht eigen risico
Het verplicht eigen risico in 2019 blijft € 385.

Financiële veranderingen
Een aantal wijzigingen raken uw portemonnee. Zoals aangegeven blijft het verplicht eigen risico in 2019 gelijk op € 385,- per jaar. Wel kunt u te maken krijgen met veranderingen in de zorgtoeslag. In 2019 stijgt de zorgtoeslag met maximaal € 192,- per jaar voor een meerpersoonshuishouden naar € 2.304,- per jaar. Voor een eenpersoonshuishouden stijgt de zorgtoeslag met maximaal € 48,- naar € 1.188,-. Lees hier meer over de zorgtoeslag.

Zorgverzekeringspremie
Een deel van de zorgverzekeringspremie loopt via uw loon, uitkering of pensioen. Deze procentuele premie voor werknemers stijgt naar 6,95%. Die voor ondernemers/gepensioneerden stijgt naar 5,70%. Daarnaast betaalt u een vaste premie aan zorgverzekeraars die zij zelf vaststellen en dus per verzekeraar kan verschillen. 
Welke bedragen voor u in 2019 gelden hangt dus af van uw huidige en toekomstige zorgverzekering.

Basisverzekering

 • De basisverzekering kent een verzekeringsplicht voor de verzekerde en een acceptatieplicht voor de zorgverzekeraar
 • Zie ook: https://www.zorgwijzer.nl/zorgpremie
 • Alle ‘medisch noodzakelijke’ zorg
 • Maar niet alles en voor iedereen
 • Voldoen aan stand ‘wetenschap en praktijk’
 • Wel verschillen mogelijk
  • Type polis (natura – budget – restitutie – combinatie)
  • Gecontracteerde instellingen en hulpverleners
  • Aard en omvang (medicijnen, hulpmiddelen)
  • Voorwaarden (toestemming – machtiging)

Aanvullende verzekering

 • De aanvullende verzekering kent geen verzekeringsplicht voor de verzekerde en ook geen acceptatieplicht voor de zorgverzekeraar
 • Medische acceptatie bij uitgebreide aanvullende verzekeringen 
 en tandartsverzekeringen (ongeveer helft zorgverzekeraars)
 • Er kunnen ‘wachttijden’ zijn voordat een vergoeding mogelijk is
 • Afsluiten aanvullende verzekering soms alleen in combinatie met basisverzekering
 • Gezinsdekking: voor kinderen bepaalde aanvullende verzekeringen alleen als (1 van de) ouders die ook heeft

Grote variatie polissen en vergoedingen voor huidpatiënten

 • Niet alle zorgverzekeraars bieden deze
 • Niet alle relevante vergoedingen zitten in alle aanvullende verzekeringen
 • Hoogte en voorwaarden verschillen per polis
 • Premie 2019 veelal t.o.v. 2018 gestegen zonder dat de specifieke vergoedingen voor huid- en haarpatiënten zijn verhoogd
 • Soms erg beperkte dekking t.o.v. premie, dan is het de vraag of het zinvol is om apart te verzekeren (vanuit chronisch huid- en haarpatiënt bezien, rest dekking mogelijk wel relevant)

Camouflagetherapie: overzicht vergoedingen
Laserontharing: overzicht vergoedingen
Acnetherapie: overzicht vergoedingen
Lidmaatschap patiëntenvereniging: overzicht vergoedingen
Verbandmiddelen: overzicht vergoedingen

Polisvoorwaarden
Als u kiest voor een andere zorgverzekering, vergelijk dan vooraf uw huidige poliswaarden met de voorwaarden van uw nieuwe verzekering. U vindt de polisvoorwaarden op de website van uw zorgverzekeraar.

Dit bericht is afkomstig van Huidpatiënten Nederland. Op huidnederland.nl vindt u meer informatie.

Column: ‘Pigmentvlekken tijdens de zwangerschap’

Pigmentvlekken

Tijdens de zwangerschap ondergaat je lichaam allerlei veranderingen. Zo ook in de huid, nagels en haren. In elke editie van ‘Samen Zwanger’ schrijft een huidtherapeut namens de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten over een huidonderwerp. Huidtherapeut Nelleke schrijft deze eerste column over pigmentvlekken.

Wat zijn pigmentvlekken?

Pigment, ook wel melanine genoemd, is een bruine kleurstof die wordt gemaakt door pigmentcellen. Deze pigmentcellen geven kleine korreltjes pigment af aan de opperhuid, hierdoor krijgt onze huid en haren kleur. Als op een plek meer pigmentcellen actief zijn of grotere korrels melanine afgeven, ontstaan donkere verkleuringen. Onder invloed van UV-straling, erfelijke aanleg of hormonale oorzaken kunnen pigmentvlekken verergeren.

Pigmentvlekken tijdens de zwangerschap

Onder invloed van de hormonen oestrogeen en progesteron zullen pigmentcellen extra actief zijn. De tepels en/of de verticale lijn op de buik vanaf de navel naar beneden, zullen donkerder kleuren. Een combinatie van aanleg, zonlicht en hormonen kan pigmentvlekken in je gezicht veroorzaken. Dit wordt een melasma of zwangerschapmasker genoemd. De donkere verkleuringen ontstaan vaak tijdens de zwangerschap, maar ook erfelijke aanleg en/of de anticonceptiepil kan een rol spelen. Bij melasma zijn lichtbruine tot grijsbruine pigmentvlekken vaak zichtbaar op het voorhoofd, de wangen, neus en bovenlip. De verkleuringen die ontstaan tijdens de zwangerschap zijn niet schadelijk. Ze kunnen plotseling opkomen en geleidelijk uitbreiden. Vaak verminderen deze langzaam binnen enkele maanden na de bevalling. In sommige gevallen zijn blijvende pigmentvlekken zichtbaar, gelukkig zijn deze goed te behandelen door de huidtherapeut.

Beschermen

Allereerst is het van belang dat je tijdens de zwangerschap de huid extra goed insmeert met een zonnebrandcrème. Gebruik een zonnebrandcrème met een beschermingsfactor (SPF 30 of hoger), ook op een zonnige winterdag. Breng de zonnebrandcrème iedere twee uur aan. Gebruik op zonnige dagen ook beschermende kleding of een zonnehoed.

Behandelingen

Tijdens de zwangerschap kan de huidtherapeut je adviseren in het gebruik van de juiste zonnebrandmiddelen. Daarnaast kan de huidtherapeut medische camouflagemiddelen inzetten om de pigmentvlekken tijdelijk te verbergen. De huidtherapeut geeft advies en leert hoe de medische camouflage aangebracht kan worden. Als het melasma binnen enkele maanden na de bevalling niet vanzelf verdwijnt, zijn er verschillende behandelingen mogelijk:

Chemische peeling

Bij een chemisch peeling wordt een vloeistof op de huid aangebracht, die de huid sneller laat afschilferen. Nieuwe en gezonde cellen worden op deze manier geactiveerd en pigmentvlekken zullen lichter worden.

Licht- en Lasertherapie

IPL en laserbehandelingen zijn effectieve methoden om pigmentvlekken te behandelen.

De bruine kleur van de pigmentvlek wordt geabsorbeerd door een speciaal licht en omgezet in warmte. De warmte die hierbij vrijkomt, vernietigt het overtollige pigment zodat de pigmentvlek vermindert of zelfs geheel verdwijnt. De omliggende huid en de huid onder het pigment blijven intact.

Microneedling

De huidtherapeut maakt gebruik van een pen met minuscule naaldjes. Deze naaldjes vibreren over de huid en maken kleine kanaaltjes in de huid. Deze kanaaltjes zijn niet zichtbaar met het blote oog, maar prikkelen de huid net genoeg om de bindweefselcellen te activeren. Hierdoor worden pigmentvlekken lichter en wordt de huid egaler en steviger.

Microdermabrasie

Microdermabrasie is een intensieve mechanische peeling. De huidtherapeut gebruikt fijne steriele kristallen onder vacuümdruk of een diamantkop onder vacuümdruk. Bij microdermabrasie wordt de bovenste huidlaag op een gecontroleerde manier verwijderd, waardoor nieuwe gezonde cellen worden aangemaakt.

Benieuwd wat de huidtherapeut voor jou kan betekenen? Kijk op www.huidtherapie.nl en vind een huidtherapeut bij jou in de buurt.

door Nelleke Nijman

Huidtherapeut en lid van Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Patrick Groenewegen nieuwe voorzitter NVH

Patrick Groenewegen is met ingang van 3 november 2018 de nieuwe bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huid- en Oedeemtherapeuten (NVH). Hij volgt Sabine Uitslag op, die na bijna vijfenhalf jaar vertrekt.

Patrick Groenewegen is directeur bij de Ithaka-Academy en adviseur bij Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Hij heeft verpleegkunde aan de Haagse Hogeschool en politicologie aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Hij heeft onder meer gewerkt als verpleegkundige, als projectleider bij ggz-instellingen en als inhoudelijk persoonlijk medewerker van Sabine Uitslag, toen zij nog namens het CDA in de Tweede Kamer zat. Groenewegen is voorzitter van de Synode van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, sinds 2013.

In september werd bekend dat Uitslag vertrekt bij de NVH. De voormalige politica vond het tijd om het stokje door te geven. Sinds september is ze Chief Inspiration Officer bij FWG. Tevens is Uitslag directeur van de Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek in oprichting.

Ad van Doorenprijs 2018 voor Happy Sun Project

De meest bijzondere honours prestatie van het domein Gezondheidszorg wordt ieder jaar beloond met de Ad van Doorenprijs. Dit jaar ging de prijs naar Kirsten van Sliedregt en Andrea Bandstra met hun Happy Sun Project. De vijf genomineerden behaalden tussen de vijf en tien honours sterren en hebben allen uitzonderlijke prestaties geleverd waarvan enkele hoogtepunten hier worden genoemd.

Genomineerde Iris Duivenvoorden (logopedie) – de ‘inclusieve professional’
Zij zocht o.a. de grens op tussen logopedische ondersteuning en taalles door taalbuddy te worden van een Marokkaanse vrouw. Ook bekeek ze bij statushouders die een pre-bachelor ICT volgden in hoeverre zij logopedische ondersteuning nodig hadden. Twee prachtige voorbeelden van een inclusieve professional.

Genomineerde Julia Maijer (mondzorgkunde) – ‘idee? Actie!’
Het beeldmateriaal over algemene hygiëne en mondhygiëne dat door Julia werd ontwikkeld, wordt door Dental Health International Netherlands in meerdere landen gebruikt waaronder Kenia en Nepal. En aangezien er geen protocol bestond voor tandtrauma’s, schreef Julia dit zelf in haar eerste studiejaar. Julia zet haar goede ideeën daadkrachtig om in actie.

Genomineerde Esther Korte (fysiotherapie) – ‘passie voor coachen en begeleiden’
Medestudenten gestructureerd coachen, jezelf didactisch bekwamen en nog betere begeleiding bieden; dat kenmerkt de gedreven, bescheiden en zorgvuldige Esther. Zij onderzocht daarnaast voor het Diakonessenhuis Utrecht samen met een medestudent het nut van een mobiliteitskaart, die inmiddels succesvol op meerdere afdelingen wordt ingezet.

Winnaars Kirsten van Sliedregt & Andrea Bandstra (huidtherapie) – ‘Happy Sun Project’
Kirsten en Andrea bedachten, ontwikkelden en voerden het Happy Sun Project uit. Ze maakten een lespakket voor de kleuters uit groepen 1 & 2 bestaande uit een digitale ‘Zonnemeter’, een ‘Zonnetafel’, een poster met de voor- en nadelen van de zon en de hoeveelheid zonnebrand die er gesmeerd hoort te worden, een Happy Sun Song en kleurplaten. Dit alles met als doel dat de kleuters op spelenderwijs de nieuwe zonexperts zouden worden. De kleuters zijn zich nu bewust van de voor- en nadelen van de zon en weten wanneer en hoe ze moeten smeren. Andrea en Kirsten lieten ‘ondernemerschap, veel zelfstandigheid en een grote dosis lef zien door van betekenis te zijn bij een doelgroep die in de praktijk van de huidtherapeut niet veel voorkomt’, aldus de jury. Hoe betekenisvol hun project is, blijkt ook uit de interesse van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Kirsten en Andrea (nu nog op wereldreis) gaan samen met de NVH kijken hoe ze dit project verder kunnen gaan uitrollen.

Het honoursonderwijs van de Hogeschool Utrecht is er voor alle ambitieuze studenten die hun talenten willen ontwikkelen, lef hebben en het verschil durven maken voor de beroepspraktijk en de samenleving. Honourstrajecten volg je naast je opleiding en dat vraagt een extra investering. Je verdient er geen studiepunten mee, maar sterren.

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten is bijzonder trots op deze prestatie: van harte gefeliciteerd dames!

Borstkankermaand oktober 2018

Ook dit jaar staat de campagne van Pink Ribbon in het teken van de boodschap ‘1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt borstkanker, doneer jij voor jezelf?’ 1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Een heftig gegeven. Vooral ook omdat we allemaal wel 7 vrouwen om ons heen kennen. Voor wie doneer jij? Voor je zus? Je buurvrouw? Je dochter? Een collega? Een vriendin? Je moeder? Of doneer je voor jezelf?

 

 

Pink Ribbon armband 2018

Je kunt de Pink Ribbon armband 2018 kopen, mooi voor jezelf maar ook heel geschikt als cadeautje waarmee je tegelijkertijd Pink Ribbon een warm hart toe draagt. Met de aankoop van de Pink Ribbon armband 2018 steun je zorgvuldig door Pink Ribbon uitgekozen projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker.

Zelfonderzoek? Ken je lijf!

Wil je weten hoe je jezelf kunt controleren op tekenen van borstkanker? Ons advies is: ken je lijf! Het is belangrijk om zelfonderzoek te doen, zodat je je borsten goed kent (hoe ze voelen en eruit zien), om zo tijdig een verandering op te kunnen merken waarmee je een afwijking kunt ontdekken. Ben je ongerust over een afwijking aan je borst of tepel? Ga dan naar je huisarts.

Huidtherapie bij borstkanker

Wil je weten wat de huidtherapeut kan betekenen na de diagnose? Lees meer over borstkanker in de huidtherapeutische praktijk.

Borstkankervereniging Nederland (BVN)

BVN is in de oktobermaand altijd meer zichtbaar op vooral sociale media en tijdens diverse bijeenkomsten op het gebied van borstkanker.

Extra activiteiten in de oktobermaand

De vrijwilligers van BVN organiseren onder de naam B-actief het hele jaar door activiteiten voor mensen die te maken hebben met borstkanker. In oktober worden er nog meer activiteiten georganiseerd dan anders. Ook andere organisaties organiseren extra activiteiten in de borstkankermaand.

 

Week van de Huidtherapie van start!

Zorg voor uw huid, ga naar de huidtherapeut.

Het jaarthema van 2018 is ‘Trots op ons vak’. Ontzettend trots zijn we op onze leden en op het feit dat onze beroepsvereniging al 40 jaar bestaat! Elke dag weer wordt er door de huid- en oedeemtherapeuten, met veel passie voor het vak, hard gewerkt om de kwaliteit van leven van mensen met huidproblemen te verbeteren. Daarom zetten we dit jaar onze leden in het zonnetje d.m.v. leuke fotoacties, twee landelijke radiocampagnes en prachtige video’s tijdens de Week van de Huidtherapie.

Deelnemende praktijken
Patiënten zijn tijdens de Week van de Huidtherapie welkom bij de zorgpraktijken waar huid- en oedeemtherapeuten werkzaam zijn. De huid- en oedeemtherapeut gaat met de patiënt in gesprek en geeft advies voor de verzorging en eventueel een paramedische behandeling. Mocht het nodig zij, dan verwijst de huidtherapeut de patiënt naar de huisarts.

Ga naar ‘Vind een huidtherapeut’, vink bij Evenement ‘Week van de Huidtherapie’ aan en zie welke huidtherapeut er bij u in de buurt mee doet aan de Week van de Huidtherapie 2018. De invulling van de Week van de Huidtherapie is bij elke praktijk anders. Van een inloopspreekuur tot een open dag, bij veel praktijken bent u welkom om uw huidvragen te stellen en een kijkje te nemen in de huidtherapeutische praktijk.

1 oktober 2018: Wereld Netelroos Dag

Wat is urticaria?
Urticaria is de medische term voor galbulten of netelroos. Deze hevig jeukende huidaandoening komt veel en op alle leeftijden voor. Zo krijgt ongeveer 1 op de 5 mensen, zowel mannen als vrouwen, minstens één keer in zijn of haar leven een vorm van galbulten.

De huiduitslag kan plotseling komen opzetten. Het begint vaak met rode vlekjes. Deze vlekjes gaan daarna over in verdikte rode plekken, die in het midden vaak wat bleker zijn. Eén plek wordt ook wel een galbult, kwaddel of urtica genoemd.  Het kan soms lijken of je door een brandnetel bent geprikt. Urtica is de Latijnse naam voor brandnetel.

Vormen van urticaria
Bij urticaria wordt onderscheid gemaakt tussen acute en chronische urticaria. Acute urticaria is van korte duur. Het duurt meestal niet langer dan enkele uren of dagen en is altijd binnen 6 weken weer verdwenen. Chronische urticaria duurt langer dan 6 weken. Je kunt al die tijd last hebben van huiduitslag. Maar de huiduitslag kan soms ook (zoals enkele dagen) niet aanwezig zijn. Chronische urticaria kan een grote invloed hebben op iemands leven. Je kunt er soms slecht door slapen en zo bij werk of studie worden belemmerd. Behalve het lichamelijk ongemak moeten ook sociale en psychische klachten als angst en schaamte niet worden onderschat.

Oorzaken van urticaria
Bij de meeste mensen met chronische urticaria is er geen oorzaak voor de urticaria. Deze vorm wordt spontane urticaria genoemd. Wel is het zo, dat de urticaria heviger kan worden na inname van een NSAID, tijdens een infectie of tijdens inspanning, of tijdens een bepaalde fase van de menstruatie (hormonale invloeden). Maar deze factoren zijn zelf niet de oorzaak. Bij een deel van de mensen met chronische urticaria is urticaria op te wekken door zogenaamde fysische prikkels, zoals contact met warmte, koude, zonlicht, water, trillingen op de huid of langdurige druk. Omdat deze prikkels in het dagelijks leven niet of nauwelijks te vermijden zijn, zal men dagelijks last hebben van urticaria. Deze vorm van chronische urticaria wordt induceerbare urticaria genoemd.

Bij chronische urticaria wordt onderscheid gemaakt tussen:
• chronische spontane urticaria (CSU). Klachten ontstaan spontaan. Je kunt de klachten niet zelf opwekken.
• chronische induceerbare urticaria (CINDU). Bij CINDU kun je de klachten opwekken door bepaalde prikkels als warmte, koude, zonlicht of water.  Onder CINDU vallen fysische urticaria, cholinergische urticaria, aquagene urticaria en contacturticaria.

Op www.netelrooshuid.nl vind je veel informatie over netelroos/urticaria. En lees ook meer op www.huidhuis.nl voor informatie over (chronische) urticaria.

Wil je zien hoe de verschillende vormen er in het echt uit zien, kijk op Instagram UrticariaNL of wil je lid worden op de gesloten Facebook Pagina : UrticariaNL, meld je dan aan.

Allereerste Wereld Eczeem Dag op 14 september 2018

Atopisch eczeem, een huidaandoening met grote impact op het dagelijks leven

Op vrijdag 14 september 2018 heeft de allereerste Wereld Eczeem Dag plaatsgevonden. De dag draagt bij aan de voorlichting over atopisch (of constitutioneel) eczeem en een beter begrip voor mensen die aan de aandoening lijden. Atopisch eczeem is een chronische huidaandoening met enorme fysieke en mentale impact op het dagelijks leven van zowel patiënten als hun familie. De Wereld Eczeem Dag is een initiatief van de focusgroep Eczeem van het Huidfonds, waarbij zij aansluiten bij de activiteiten van de EFA (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations).

Recentelijk heeft de EFA in negen Europese landen onderzoek gedaan naar de impact van leven met eczeem. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) van 12-16 september in Parijs. Voor dit onderzoek werden bijna 1.200 mensen met een ernstige vorm van eczeem geïnterviewd. De resultaten zijn aanleiding om structureel aandacht te vragen voor de aandoening eczeem. Volgens Bernd Arents, vrijwilliger van de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) en betrokken bij het onderzoek, is het belang van zo’n Wereld Eczeem Dag groot. Arents: “Uit dit onderzoek blijkt dat veel mensen met eczeem erg lijden onder de ziekte. Niet alleen fysiek, zoals vanwege de jeuk, maar ook psychisch en mentaal. Dat wordt enorm onderschat.”

Psychische en emotionele last

De mate waarin het hebben van eczeem invloed heeft op het emotionele leven van mensen met een matige tot ernstige vorm van eczeem, wordt pijnlijk duidelijk uit het EFA onderzoek. Een paar cijfers:

 • 72% benijd mensen met een normale huid
 • 50% is bedroefd over het hebben van eczeem
 • 43% is boos over het hebben van eczeem
 • 40% schaamt zich over hoe hun huid eruit ziet
 • 39% voelt zich schuldig over het krabben
 • 39% heeft moeite met hun uiterlijk
 • 34% probeert fysiek contact met anderen te vermijden

Een van de meest schrijnende bevindingen van het onderzoek is wel dat 88% van de personen die op dat moment ernstige eczeemklachten had, aangeeft dat er momenten zijn (geweest) dat de ziekte het moeilijk maakt om met het leven om te gaan.

Alleen al in Nederland hebben circa 400.000 mensen atopisch eczeem. Dit is ongeveer 2,5% van de bevolking. Daarmee staat de aandoening op de vierde plaats in de top 10 van chronische aandoeningen in Nederland3.

Wat is Atopisch Eczeem

Atopisch of constitutioneel eczeem, de meest voorkomende vorm van eczeem, is een chronische ontstekingsziekte met een kenmerkende huiduitslag dat gepaard gaat met een intense, aanhoudende jeuk, droge huid, barstjes, roodheid, korstvorming en vochtafscheiding. Jeuk is een van de meest belastende symptomen en kan slopend zijn.9 Mensen met matig tot ernstig atopisch eczeem ondervinden aanzienlijke last van de aandoening, want behalve eczeemplekken en intense jeuk heeft de aandoening impact op de kwaliteit van leven zoals slaapstoornissen en symptomen van angst en depressie.

Focusgroep Eczeem

De Wereld Eczeem Dag is een initiatief van de focusgroep Eczeem. De focusgroep vraagt aandacht voor de kwaliteit van leven voor mensen met eczeem en voorziet in de behoefte om deze huidaandoening breed op de kaart te zetten. Met deze doelstelling draagt de focusgroep bij aan de acceptatie van de huid die ‘anders’ is. In de focusgroep hebben zitting: Huidfonds, Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem, Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, Huidpatiënten Nederland, Sanofi Genzyme, Mylan, La Roche-Posay en Eau Thermale Avène.

Over Huidfonds – www.huidfonds.nl

Het Huidfonds is een erkende goede doelen organisatie die het belang van een gezonde huid onder de aandacht wil brengen. ‘Hou van je huid, zorg voor je huid’ is de boodschap die wij uitdragen. Om onze missie te volbrengen hebben we drie belangrijke doelstellingen voor ogen:

 • Voorkomen van huidaandoeningen door voorlichting;
 • Verbeteren van de zorg voor mensen met een huidaandoening;
 • Acceptatie van de huid die er ‘anders’ uitziet.

Over Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem – www.vmce.nl

De VMCE kent drie typen activiteiten:

 • Het geven van voorlichting en informatie;
 • Het organiseren van lotgenotencontact;
 • Het behartigen van belangen van eczeempatiënten.

HU onderzoekt nieuwe therapie acne en rosacea

Patiënten die last hebben van acne of rosacea kunnen bij de HU Kliniek Huidtherapie meedoen aan een onderzoek naar hun huidaandoening. En naar een veelbelovende therapievorm op basis van endolysines.

Bij de huidaandoeningen acne en rosacea raakt de huid ontstoken. Bij (ernstige) acne of rosacea worden vaak antibiotica voorgeschreven. Deze kan echter tot antibioticaresistentie leiden bij de huidbacterie Staphylococcus aureus. En laat nou net deze bacterie mogelijk een rol spelen bij de huidaandoeningen. De precieze rol van Staphylococcus aureus is niet bekend, maar het lijkt erop dat hij ontstekingen bij deze aandoeningen kan verergeren. Ongeveer 30 procent van de mensen is drager van de bacterie.

Dankzij de koude oorlog

De HU Kliniek Huidtherapie onderzoekt niet alleen het verband tussen acne, rosacea en de bacterie, maar onderzoekt ook de effectiviteit van een alternatieve behandeling: een nieuwe therapie op basis van endolysines, speciale enzymen die de bacterie heel gericht doden. Deze endolysines werden oorspronkelijk gebruikt door bacteriofagen: virussen die met endolysines bacteriën aanvallen. Het grote voordeel is dat er hierbij geen resistentie kan optreden. Therapie met bacteriofagen heeft echter ook nadelen. Daarom wordt nu onderzocht of ook therapie met endolysines mogelijk is, zonder gebruik via bacteriofagen.

Bekijk de documentaire die VICE/Motherboard maakte over bacteriofagen-therapie en endolysines, waarin ook Hogeschool Utrecht een rol speelt:

Het onderzoek

De huidstrijkjes in het HU-onderzoek worden afgenomen door huidtherapiestudenten van Hogeschool Utrecht en geanalyseerd door Streeklaboratorium Haarlem. De initiatiefnemer van het onderzoek is Micreos.

Onze Partners